یه بار جو گیر شدم وسط دعواشبیه این فیلما به بابام گفتم:بیا بخوابون تو گوشم....
اونم زارت خوابوند تو گوشم،هیچی دیگه فط تف به سینما و دروغاش ...!

***

. دیروز تولد بابام بود و منم پول نداشتم واسش چیزی بگیرم

واسه همین رفتم کولرو خاموش کردم
وقتی اومد خونه و دید کولر خاموشه اشک تو چشماش جمع شده بود
و توی همون حالت گفت: کار کی بوده ؟
منم گفتم : قابلی نداشت بابا ، تولدت مبارک فک کنم خیییلی خوشش اومد !

***

مکالمات پس از شکست عشقى:


دخترا : اشکال نداره فدات شم اون لیاقت تورو نداشت تو خیلی بهتر از اون بودی نفسم گریه نکن فدات بشم. بوس بوس عزیزم
.
.
پسرا : ممد شمارشو بده من...

/ 1 نظر / 27 بازدید
yalda

دم دخترا گرم... دخترا پرچما بالا.