خدا

خــــدایــــا ! ! !
خـــواهــــش کـــه هیــــچ . . .
التمــــــاســـــت میـــکنـــــم
دو راهــی هـــای زنــدگیـــم را بـــردار ! ! !
مـــن همیــــن یـــک راه را هــــم گــاهـــــی اشتــبــــاه میـــــروم . . .

www.taknaz.ir god اثرات عشق به خدا روی انسان

/ 2 نظر / 36 بازدید
yalda

خیلی زیباست مخصوصا عکست:)